IETC&IDEC Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği'nde aşağıda belirtilen tanımlara uymakta olup konferansımıza göndermiş olduğunuz bildirileri Akademik Teşvik Ödeneği Başvurusu'nda kullanabilirsiniz.

Tebliğ: Bilim kurulu bulunan uluslararası düzeydeki toplantılarda sunulmuş ve yayımlanmış (bildiri kitabı, özetler kitabı, web sitesi veya CD, DVD gibi medya ortamında) tebliğleri ifade eder.

MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin dokuzuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(9) Tebliğlerin sunulduğu yurt içinde veya yurt dışındaki etkinliğin uluslararası olarak nitelendirilebilmesi için Türkiye dışında en az beş farklı ülkeden sözlü tebliğ sunan konuşmacının katılım sağlaması ve tebliğlerin yarıdan fazlasının Türkiye dışından katılımcılar tarafından sunulması esastır. Aynca etkinliğin uluslararası niteliği haiz olup olmadığı hususunda, ödemeye esas teşkil etmek üzere üniversite yönetim kurulu karannın olması gerekir. Tebliğlerin değerlendirilmesinde tebliğin ilgili etkinlikte sunulmuş ve bunun belgelendirilmiş olması (etkinlik programı ve etkinliğe tebliğde ismi yer alan en az bir araştırmacının katılım sağladığını gösterir belge) esastır. Aynca değerlendirme için tebliğin elektronik veya basılı olarak etkinlik tebliğ kitapçığında yer alması ve yayımlanmış tam metninin sunulması gerekir.

  Toplam
Katılımcı
Sayısı
Türk
Katılımcı Sayısı
Türk
Katılımcı
Yüzdesi
Yabancı
Katılımcı
Sayısı
Yabancı
Katılımcı
Yüzdesi
ITEC 2019 26 8 30,77% 18 69,23%
IETC&IDEC 2019 83 28 33,73% 55 66,27%
INTE 2019 310 74 23,87% 236 76,13%
ISTEC 2019 EU 123 29 23,58% 94 76,42%
ISTEC 2019 US 29 10 34,48% 19 65,52%